Våre prosjekter

Våre Prosjekter

Vår klubb er involvert i en rekke prosjekter i løpet av året som involverer samfunnstjeneste,
hjelper barn lokalt og globalt og pengeinnsamling.
Nedenfor er prosjektene vi har planlagt og er typiske hvert år:

Vi er opptatt av barn først og fremst!

«Gurvika» er et prosjekt som vi har bidratt i siden siden 2002, vi er med på å arrangere leir sammen med de andre klubbene i Vestfold for UPS and DOWNS , Les mer

Promskonserten på Bakkenteigen med Marinemusikken er et årvis arrangement som vi støtter, les mer

Kiwanisdukken er et prosjekt som har levd lenge og som stadig er like aktuelt. Dette er en terapidukke som kiwanisklubbene får produsert/produserer og leverer ut gratis til sykehus, legekontorer, ambulansetjenester o s v.
Det er nylig laget ny brosjyre for Kiwanisdukken og det arbeides med et produktark. Ved henvendelse til PR-komiteen fås plakater og diverse oppslag.  Les mer på Kiwanis Norden

Burn Camp. Kiwanis er hovedsponsor for sommerleirer for brannskadde barn/ungdom. Årets leir (2011) ble arrangert i Bergen i slutten av juni og er den 11.de i rekken. Det er inngått en skriftlig avtale mellom Kiwanis og Brun Camp. Les mer på Kiwanis Norden

Mental Helse Ungdom har de fire foregående år arrangert sommerleir for ungdom med psykiske problemer, og Kiwanis har vært hovedsponsor gjennom en 4-årig samarbeidsavtale (2008 – 2011). Det planlegges med en leir også i 2012. Sted er enda ikke fastsatt. Kiwanis skaffer midlene til leirene i h t samarbeidsavtalen. Det er å håpe at det blir leir også i 2012. Les mer på Kiwanis Norden

Kiwanismodellen er et prosjekt som tar sikte på å forhindre at barn og ungdom blir ekskludert fra gode, sosiale oppvekstmiljøer grunnet familienes levevilkår. De enkelte klubber igangssetter, organiserer og driver egne prosjekter, mens distriktet kan bistå med råd, informasjon, kommunikasjon og PR, samt økonomisk bistand der det oppstår behov.
For mer informasjon – Les mer på Kiwanis Norden

Albaniahjelpen. Kiwanis Albaniahjelpen er et prosjekt som helt siden 1992 har drevet med nødhjelpsarbeid i Albania, vesentlig i og omkring byen Skhoder helt nord i landet – vesentlig støttet av Kiwanis. Det er fra 2010 et distriktsprosjekt og består igjen av de to delprosjektene Nødhjelp og Musikk (Brannvern ble avsluttet i 2011). Prosjektet rapporterer til Humanitærkomiteen.    Les mer på Kiwanis Norden

ELIMINATE – verdensprosjekt for Kiwanis. Det er nå snart 10 år siden  forrige verdensprosjekt som dreide seg om jod i saltet til store deler av verdens befolkning. På kiwaniskonventet i Las Vegas 2010 ble et nytt prosjekt  kunngjort etter at man hadde hatt en runde med forslag. Les mer på Kiwanis Norden, og i Kiwanisnytt.
Prosjektet går frem til 2015 og har en overordnet målsetting på verdensbasis om å samle inn 110 mill. USD.