Oversikt over utdelinger de siste årene

 

GAVER UTDELT
2016/17 2015/16 2014/15 2013/14
Utdeling i Åsgårdstrand og omegn
Åsgårdstrand Kirkes Barnekor              1,000.00                           –            2,000.00        2,000.00
Juleposer Julegrantenning ( med ettiketter for flere år )           12,544.00             21,022.75            8,932.00        8,057.28
Åsgårdstrand Musikkteater (ÅRM )                          –               2,000.00            2,000.00        2,000.00
Åsgårdstrand Kirke / Kirkekaffe                          –               1,000.00            1,000.00        2,000.00
Åsgårdstrand Sykehjem              7,430.00               3,084.81            7,273.20        7,824.80
Utstyr til ny ungdomsklubb i Åsgårdstrand           15,700.00             27,500.00
Åsgårdstrand Eldresenter                          –                           –                        –           200.00
Borre Allsport   (Unified Borre Fotball )                          –                           –            3,000.00
Kultur prisen  ungdom i Asgårdstrand           10,000.00                           –          10,000.00
Bakkåsen Spesialskole                          –               6,000.00            6,000.00        6,000.00
Barnehagene i Åsgårdstrand                          –                           –                        –           400.00
Aktiv ferie for barn i Horten kommune                          –                           –                        –        2,000.00
«Kiwanis modellen» – lokal fattigdom                          –               5,750.00            6,000.00        1,000.00
Seniorhjelpen                 350.00                  350.00               350.00           350.00
Frivillighets sentralen                          –                  400.00               400.00           400.00
Gladbussen              6,000.00               2,500.00            2,200.00
Utlåns sentralen i Horten                          –             57,202.00          89,941.87
Promskonsert på Bakkenteigen           30,338.00             27,293.00          18,962.00  ikke beregnet
Scenekunst Ensamblets ungdomsgruppe                          –               1,000.00
Hjelp til flyktning i Horten kommune                          –               1,850.00
Leve Vestfold              5,000.00               5,000.00
Jul for alle i Horten                          –                           –            5,000.00
Borre ungdomsskole valgfag / Kongens Nei              7,699.00                           –
Hoten Helsesportslag              5,000.00
Tønsberg Helsesportslag              5,000.00
Benker til Åsgårdstrand              6,000.00                           –                        –
SUM Utdeling i Åsgårdstrand         112,061.00          161,952.56       163,059.07      32,232.08
Utdeling i nærområder / Norge
Mental helse ungdom              5,000.00               5,000.00            5,000.00        2,000.00
Gurvikaleir – Ups & Downs              1,000.00               3,573.00            5,000.00      17,896.00
Burn Camp              5,000.00               5,000.00            5,000.00        5,000.00
LHL                          –                           –                        –        1,000.00
Forskning på Debra              5,000.00                           –                        –
SUM utdeling i nærområder / Norge           16,000.00             13,573.00          15,000.00      25,896.00
Utdeling Internasionalt
Eliminate                          –               6,700.00          31,927.00      16,175.00
Stiftelsen Kiwanis Int. Distr. Nordens Fond              6,000.00               6,000.00            6,000.00        6,130.00
Albaniahjelpen                          –               5,000.00            5,000.00        3,000.00
En dråpe i havet –  frakt av hjelpe-utstyr til Syria                          –               4,000.00
Skoleransler til Baltikum                          –                           –            2,000.00
Barnehjemmet EMAU – Alfa del pi, Spania              1,000.00
Støte til Unicef              5,000.00                           –          10,000.00                    –
SUM Utdelt Internasjonalt           12,000.00             21,700.00          54,927.00      25,305.00
SUM TOTALT UTDELT         140,061.00          197,225.56       232,986.07      83,433.08