Komiteer

KOMITEER I KIWANIS CLUB ÅSGÅRDSTRAND 2017-2018
HUMANITÆRE AKSJONER
Åsgårsdstr. Sykehj & Eldresenter Andreas Vaage, Magne W. Sørensen, Nicolay Grøndahl
Barn og Ungdom Odd Helmers, Hans Petter Øverby, Odd Arntzen og Gunnar Grønsten
Gurvika representant Steinar Stenersen
Promskonserten 2017 Rune Sørebø og Roger Berg
INNTEKTSBRINGENDE AKSJONER
Kiwanis Julekalender Rune Sørebø
Lotteri komitee Steinar Stenersen og Leif Førsund
Våraksjon Rolf E Hansen og Gunnar Eriksen
Åsgårdstrandsdagene Eirik Stedje, Fred P Holland, Leif Rognes
St. Hans Bjørn Fevang, Ivar H Aasen, Jan Ove Johannessen, Holten R Mikkelsen, Alf Einar Ranheim, Erik Muller
Fred P Holland.
KLUBB ARRANGEMENT
Hus Komitee Magne W Sørensen, Hans Kristian Amundsen og Ingar Thorkildsen
Sommeravslutning Ivar H Aasen, Jan Ove Johannessen, Holten R Mikkelsen, Alf Einar Ranheim, Erik Muller, Jan Gunnar
Grelland.
Juleavslutning/torsk Hans Petter Øverby, Fred P Holland, Leif Førsund, Rolf E Hansen, Kurth Brekke, Magne W Sørensen,
Dag Larsen, Nicolay Grøndahl, og Hans Bergåker.
Årsfest Nicolay Grøndahl, Fred P Holland, Leif Førsund, Rolf E Hansen, Kurth Brekke, Magne W Sørensen,
Dag Larsen og Hans Bergåker.
KLUBBUTVIKLING/EGEN KLUBB
Web side Kurth Brekke
Ny Klubb/senior/Rådgiver Roar Hansen
Program og Valgkomitee Per Ole Bjønnes, Roger Berg og Karl Johan Allum
Hjelp til Selvhjelp komitee Eirik Stedje
Revisorer Jan Gunnar Grelland og Leif Rognes