Klubbens historie

Starten på Kiwanis Club Åsgårdstrand

 

02. November 1977 gikk det ut brev fra Kiwanis Club Horten til 22 stk (potensielle)medlemmer i Åsgårdstrand , ang. et informasjonsmøte om hva Kiwanis er og driver med,med tanke på å starte en ny Kiwanis Club i Åsgårdstrand.

Møte ble avholdt på Grand hotell i Horten.

De som fikk brev:

Ole Kristian Skogen, Trond Frøyland, Roar Hansen, Dag H. Larsen,Jan Gjerdsjø, Per Berg, Jan  G. Grelland, Arild Hegrum, Freddy Borgersen, Kåre Normann Johansen, Erik Muller, Gunnar Auensen, Bjørn Steinar Fevang, Willy Hansen, Leif Førsund, Odd Nord, Tore L.Borgersen, Erik Andersen, Einar Mathisen, Steinar Stenersen, Bjørn Arild Carlsen, Gunnar Haraldsen.

Det ble raskt startet med møtevirksomhet på Victoria hotell i Åsgårdstrand med Astrid og Karl Wilhelm Karlsson som vertskap.

Interimstyret ble rask valgt, og de ledet møtene med god hjelp fra Kiwanis Club Horten,

her bør nevnes: Einar Staff, Reidar Halvorsen, Bjørn Gjerpe, Bjørn Vold.

Jens Fredrik Haffnes og Gunnar Haraldsen ble medlemmer i Kc.Åsgårdstrand.

Viktig dato 19.06-1978  “A PETITION” med 18 navn ble sendt til Zurich via Kc.Horten

Organisasjonsfest 19.02-1979 er vår offisielle organisasjonsdag som selvstendig klubb.

Interimstyret:

President                  Erik Andersen

Visepresident              Steinar Stenersen

Sekretær                   Ole Kristian Skogen

Kasserer                   Freddy Borgersen

Styremedlemmer :     Trond Frøyland, Gunnar Haraldsen, Bjørn Arild Carlsen