Hva er Kiwanis? og hva gjør vi?

HVA ER KIWANIS?

 • KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 
 • KIWANIS er en serviceorganisasjon med ca 586 000 aktive kvinner, menn, barn og unge 
 • KIWANIS International arbeider i mer enn 80 land med hovedkvarter i Indianapolis, Indiana 
 • KIWANIS har ca 16 000 klubber (herav 8 600 klubber for voksne) i 5 regioner, oppdelt i 50 distrikter 
 • KIWANIS er partipolitisk og religiøst nøytral 
 • KIWANIS består av mennesker som ønsker å hjelpe og støtte svake grupper i samfunnet 
 • KIWANIS prioriterer “BARN FØRST OG FREMST”, men støtter også funksjonshemmede og eldre 
 • KIWANIS skaffer midler gjennom arbeid og diverse aksjoner 
 • KIWANIS holder regelmessige klubbmøter med foredrag, diskusjoner, bedriftsbesøk med mer. 

I lokalsamfunnet ønsker KIWANIS å hjelpe der hvor virkelig behov er til stede.

HVA GJØR KIWANIS?

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet der stat og kommune av ulike grunner ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte. Kiwanis prioriterer sin innsats slik;

 • KIWANIS gir støtte og hjelp til barn og unge, spesielt funksjonshemmede 
 • KIWANIS samarbeider med og assisterer eldre som er alene eller ved syke/aldershjem 
 • KIWANIS hjelper spesielt trengende grupper, nasjonalt og internasjonalt 
 • KIWANIS oppmuntrer til internasjonal forståelse og samarbeid. 

I korthet, Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse