Dette delte KIWANIS i Åsgårdstrand ut i siste Kiwanis år

Utdeling i Åsgårdstrand og omegn

Åsgårdstrand Kirkes Barnekor              1,000.00
Juleposer Julegrantenning ( med ettiketter for flere år )           12,544.00
Åsgårdstrand Sykehjem              7,430.00
Utstyr til ny ungdomsklubb i Åsgårdstrand           15,700.00
Kultur prisen  ungdom i Asgårdstrand           10,000.00
Seniorhjelpen                 350.00
Gladbussen              6,000.00
Promskonsert på Bakkenteigen           30,338.00
Leve Vestfold              5,000.00
Borre ungdomsskole valgfag / Kongens Nei              7,699.00
Hoten Helsesportslag              5,000.00
Tønsberg Helsesportslag              5,000.00
Benker til Åsgårdstrand              6,000.00

SUM Utdeling i Åsgårdstrand

        112,061.00

Utdeling i nærområder / Norge

Mental helse ungdom              5,000.00
Gurvikaleir – Ups & Downs              1,000.00
Burn Camp              5,000.00
Forskning på Debra              5,000.00

SUM utdeling i nærområder / Norge

          16,000.00

Utdeling Internasionalt

Stiftelsen Kiwanis Int. Distr. Nordens Fond              6,000.00
Barnehjemmet EMAU – Alfa del pi, Spania              1,000.00
Støte til Unicef              5,000.00

SUM Utdelt Internasjonalt

          12,000.00

SUM TOTALT UTDELT

        140,061.00