KIWANIS NYHETER

St Hans feiringen som arrangeres av Kiwanis i Badeparken – Åsgårdstrand for 2022

Bålet tennes kl 21.00.
Musikkinnslag før og etter
Det vil bli salg av mineralvann, vafler, kaker, kaffe og pølser fra kl.17.00
Kiwanis selger lodd

Velkommen hilsen
Kiwanis Club Åsgårdstrand
Arrangementet blir støttet av Horten Kommune

Våraksjonen 2021 er avlyst

Kiwanis må dessverre også i år avlys våraksjonen. Som dere forstår så gjør smittesituasjonen det umulig for oss å selge jord og gjødsel på dørene. Vi beklager dette

Kiwanis avlyser arrangementet i Badeparken på St. Hans

Pga Covid 19 utbruddet finner Kiwanis det ikke mulig å gjennomføre det tradisjonelle St. Hans arrangementet i Badeparken. Dette betyr at det ikke blir musikk, bål og kakesalg fra oss i år. Vi antar at vi vil være tilbake i badeparken under neste års feiring. Vi håper likevel at alle nyter det fine været som er spådd på årets lengste dag.

KIWANIS støtter Seniorhjelpen

Les Seniorhjelpens Årsberetning for 2019     

Styret og tillitsvalgte i beretningsåret

STYRET:                                                                  

1) Benn Solem               Styreleder/sekretær

    Sigbjørn Jonassen      Nestleder                             

    Per Arnt Robertsen    Kasserer                                                        

 *)Kari Eng                    Styremedlem                                  

1)Terje Johansen           Styremedlem                      

1) Kjell-Ivar Andersen  Varamedlem            

1) Terje Simonsen         Varamedlem…….trakk seg 14/4

VALGKOMITE:

  1) Benn Solem

  1) Roger Vårum

REVISORER:

1) Thor H Hermansen

1) Einar Sværen

1) På valg for 1 år

*) På valg for 2 år      

Styreleder har også fungert som sekretær i perioden, og Terje Simonsen trakk seg tidlig som varamedlem av personlige årsaker.

Det har vært holdt 5 styremøter i løpet av året hvor vararepresentant er innkalt til samtlige møter.

Den løpende drift har gått som normalt gjennom hele perioden uten større problemer.

Vi rykket inn 8 annonser i Gjengangeren i mai, og basert på fjorårets erfaring med økete henvendelser til kontortelefonen doblet vi kontorbemanningen i toppsesongen på våren/forsommeren.

Gjengangeren har i løpet av året som vanlig vært positive og gitt plass til redaksjonelle oppslag om vår virksomhet, og vi har gratis fått en helside i magasinet Åsgårdstrand på Tvers (ÅPT) hvor vi har orientert om vårt tilbud samt oppfordret innbyggerne om å registrere seg som hjelpere. ÅPT leveres til samtlige husstander i Åsgårdstrand.

Vi har vært representert på Frivilligdagen i Lystlunden som ble arrangert av Frivilligsentralen i Horten den 14. september, og vi deltok også på studentenes messe på Bakkenteigen hvor frivilligheten i kommunen fikk anledning til å presentere seg – den siste dessverre med en beskjeden interesse fra studentenes side.

I tillegg har vi lagt ut en promotering av Seniorhjelpen på Facebook.

I likhet med tidligere års praksis har kontortelefonen ikke vært betjent i juli måned, men det har vært satt opp en egen ferieliste med hjelpere som ikke er bortreist. Disse kunne kontaktes via sentralbordet på Aktivitetssenteret, men det har som tidligere år vært svært få henvendelser om hjelp til kontoret i feriemåneden.

Det har imidlertid vært utført hjelpeoppdrag også i feriemåneden ved at hjelpetrengende tar direkte kontakt med hjelpere som har oppgitt sitt private telefonnummer til sine «stamkunder».  Slik såkalt direkte kontakt med hjelperne utgjør 81% av den totale oppdragsmengden, og det betyr at vi for de aller fleste hjelpetrengende er tilgjengelig alle ukedager også i juli måned.

Kommunens sykehjem og hjemmetjenesten benytter seg av vårt tilbud om å følge pasienter til lege/tannlege etc., og vi registrerer et økende antall av såkalte «følgeoppdrag.»

Etter klokken 1600 har hjelperne tidvis hatt problemer med å få utbetalt gebyret på kr 50 pr. time (når bestyrer har gått hjem for dagen), og styret har derfor oversendt et forslag til oppgjørsordning som innebærer at gebyret kan overføres til hjelpers bank konto neste dag eller senere – forslaget er ikke behandlet i kommunen enda.

Vi mottar også bestillinger om hjelp via Frivilligsentralen i Horten samt at

Frivilligsentralen rekrutterer hjelpere som blir medlemmer i vår forening.

Den tradisjonelle høstsamlingen for rådgivere/hjelpere har også i 2019 vært holdt på Eiken pensjonat med bra oppmøte. Styret legger stor vekt på dette arrangementet som er eneste gang medlemmene treffer hverandre i sosialt samvær. I tillegg brukes høstsamlingen som rekrutteringstiltak ved at hjelperne kan invitere venner og bekjente som gjester til samlingen.

Ved årsskiftet 2019/2020 har vi totalt 22 støttemedlemmer (foreninger og bedrifter) som dekker om lag halvparten av våre kostnader til normal drift – annonsering blir gjennomført ved bidrag fra sponsorer.

For å nå frem til hjelpetrengende pensjonister har vi spurt støtteforeningene om de kan sette inn vår annonse på sine egne hjemmesider. Mange foreninger er imidlertid avdelinger av nasjonale og/eller internasjonale foreninger som styrer hjemmesidene på sentralt hold, og dette gjør det meget vanskelig å få inn annonsen i en lokal avdeling i Horten.

Våre støttemedlemmer presenteres med navn og logo på vår hjemmeside.

I tillegg har vi anmodet kommunens velforeninger om å sette inn vår annonse på sine hjemmesider som en service i eget nærområde. Responsen på våre e-post henvendelser har imidlertid vært dårlig, og fordi styret mener at en slik presentasjon vil ha stadig større betydning i årene som kommer vil vi derfor ikke gi opp dette tiltaket.

Som et PR tiltak og identifikasjon på stands etc. får nå alle hjelpere utlevert en button påtrykt foreningens logo og hjelperens navn.

Antall hjelpeoppdrag har vært 1397 som er 320flere enn fjoråret.

For nærmere orientering henvises det til oppdragsrapporten for 2019.

Vår hjemmeside Seniorhjelpenihorten.no ble fra 2017 operativ både som informasjonskanal om foreningen som sådan samt informasjon om hvordan vi kan kontaktes og hvilken assistanse vi tilbyr. Det har imidlertid også i 2019 vært meget få som har benyttet seg av anledningen til å bestille hjelp til vårt kontor direkte via nettet. Men etter hvert som stadig flere eldre blir kjent med muligheten vil nok slike bestillinger gradvis i større grad komme som et supplement til de telefoniske henvendelsene. På lengre sikt vil antagelig bestillinger via nettet bli mest vanlig.

Seniorhjelpen tilbyr hjelp i max 3 timer, men for oppdrag utover dette er det utviklet et samarbeide med selskapet Yelpi.no som tar seg av utfakturering, lønnsoppgjør og innbetaling av skatter/avgifter slik at de mere omfattende arbeidsoppgaver blir utført på en fullt ut lovlig måte. Alle nye hjelpere blir orientert om denne muligheten.

Kommuneadministrasjonens prosjekt «Nyby» baserer seg på at hjelpere lager sin egen profil i «Nyby» slik at man kan bestille hjelp direkte via nettet til den enkelte hjelper.

Seniorhjelpen kan ikke forplikte sine medlemmer om å gjøre en slik registrering, men alle våre medlemmer har blitt orientert om denne muligheten.

På slutten av året 2018 implementerte styret en kvalitetssikring ved at kontorvaktene gjennom stikkprøver ringer opp enkeltpersoner som har fått hjelp og spør om de var fornøyd/ikke fornøyd.

Denne praksisen har fortsatt i 2019 og vil bli forsterket i 2020.

Styret har i løpet av 2019 fått avklart at vi ikke kan etablere en telefonsvarertjeneste på de dager kontoret ikke er betjent. Innkommende telefoner på stengte dager blir imidlertid satt over til Aktivitetssenterets sentralbord som gir beskjed om våre åpningstider.

Årets driftsunderskudd er på kr. 4.767,-

For nærmere detaljer vises det til årsregnskap og balanse.

Vi har ingen sponsorer i 2019, og uten økete inntekter kan vi ikke betale for kostbar annonsering.

Styret vil derfor intensivere arbeidet for å øke inntektene i 2020.

Antall hjelpere/rådgivere ved årsskiftet er tilfredsstillende med 31 personer, men det har i løpet

av året blitt færre innvandrere.

Virksomhetsrapport for 2019 samt oversikt over betalende støttemedlemmer er vedlagt årsberetningen som del av denne (betalt kontingent gir stemmerett på årsmøtet).

Horten,17/1-20

________________                            _______________                              ________________

Benn Solem                        Sigbjørn Jonassen                               Per Arnt Robertsen            

Styreleder/sekretær                            Nestleder                                             Kasserer                             

________________                                        _______________

Kari Eng                                                          Terje Johansen

Styremedlem                                                   Styremedlem

_____________________________________________________________________________

Horten Aktivitetssenter, V. Braarudgt. 1, 3181 Horten – Telefon 33 08 57 96 –  tirsdag/torsdag mellom 10.00-12.00

De beste ønsker for det nye året

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TREKKNINGSLISTE for KIWANIS i Åsgårdstrands Julelotteri 2019

Kiwanis Club Åsgårdstrand Fotobilde på lerret 01 Per Arnt Robertsen
Grand Hotel Åsgårdstrand Gavekort for 2 personer 02 Egil Kristiansen
Paletten Meny Åsgårdstrand Gavekort Fruktkurv 03 Lisbeth Fevang
Paletten, Jern & Farge Middags-servise til 12. 04 Bente Jørgensen
Felleskjøpet Barkåker Gavekort Kr. 200,00 05 Torunn Allum
Power Horten Sogetto DAB+ Radio 06 Eli Fjose
Intersport Horten Fotball 07 Egil Kristiansen
Jernia Horten Happy Sodastream 08 Ola Bjønnes Karlsen
Jernia Horten Dobbelt Vaffeljern 09 Kristina Harefallet
Din Båt, Barkåker Oppladbar lykte (12/220) 10 Bente Westrum
Elkjøp Horten Sodastream Jet 11 Ruth Haga
Norli Bokhandel Horten Bøkenes Verden 12 Jan Torvaldsen
Norli Bokhandel Horten Julebok 13 Eva Juel
Norli Bokhandel Horten Julebok 14 Per Bjønnes Karlsen
Galleri Smalgangen Keramikk vase 15 Marianne Bjerke
Torvet Ur, Smalgangen Kjøkken timer 16 Brit  Kjystad
Nylands Blomster Gavekort Kr. 300,00 17 Mia Eriksen
Skjærgården Gartneri, Kirkeenga Gavekort Grønt 18 Jan Torvaldsen
Tangent Glutenfri, Barkåker Gavekort Kr. 300,00 19 Lill Lohne
Leo Design, Paletten 4 nøster Reflexgarn 20 Monica Thom
Zandra Mote, Paletten Deilig håndsåpe 21 Emma Gran Hermansen
Bohus Tønsberg Stor lykt for kubbelys 22 Erik Muller
Bohus Tønsberg Stor lykt for kubbelys 23 Ragnhild Førsund
Paletten, Jern & Farge El. kubbelys stor 24 May Liss  Moe
Paletten, Jern & Farge El. Kubbelys liten 25 Ulrik Evald Ingebretsen
Rolf Evald Hansen Vinboks i tre for 3 Liter 26  May   Zannas
Jarlsberg Hestesport v/ Kari Anne Eula Halstørklede i ull 27 Marte Døvle Larssen
Roar Hansen Svingen Bilde «Badeparken» 28 Ivar Henry Aasen

Julelotteri

Kiwanis i Åsgårdstrand starter opp sitt årlige Julelotteri på Paletten Kjøpesenter, i perioden Torsdag 21. November til Lørdag 23. November.

Det er mange fine premier gitt av det lokale næringslivet.

Inntektene går til vårt humanitære arbeid.

 

Salg av Julelotteriet fortsetter i vår Kafè under Julemarkedet i gamle Åsgårdstrand. Julemarkedet avholdes Lørdag 30.11 og Søndag 1.12

Kom innom Kiwanis Kafè den gamle skolegården, der er det salg av kaffe, vafler, pølser og kaker.

Fra Kiwanis Kafè

 

Stemning fra Julemarkedet